Trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh đã có những tiến triển khác biệt giữa các nước. Nhờ sự đoàn kết, cố gắng chung sức của toàn Đảng và toàn dân, Việt Nam liên tiếp trong 4 ngày không hề ghi nhận thêm ca nhiễm mới COVID-19 nào. Đây là một thành quả xứng đáng dành cho sự nỗ lực của Việt Nam.