Thế giới đang phải đối mặt càng ngày càng nhiều khó khăn, cam go và thử thách trước đại dịch COVID-19.