Nhiều nước trên thế giới, con số phản ánh thực trạng của dịch bệnh COVID-19 càng ngày càng tăng lên. Các số liệu về tình hình diễn biến COVID-19 sẽ được cập nhật cho các bạn ngay dưới đây.