Một nhà lập pháp Nhật đã bị đảng của ông xử phạt rất nặng vì tới một câu lạc bộ giải trí người lớn ở Tokyo giữa lúc thủ đô đang áp sắc lệnh khẩn cấp chống dịch Covid-19.