Chủ tịch FED chi nhánh New York đánh giá Mỹ sẽ cần 1 đến 2 năm hoặc thậm chí lâu hơn nữa để có thể thực sự lấy lại đầy đủ sức mạnh.