Sự bùng nổ của dịch covid-19 gây ra lúc này được nhắc như là nguyên nhân gây nên cơn khát khẩu trang tại Mỹ và châu Âu. Không có văn hoá khẩu trang và sự bảo thủ trong giai đoạn vàng dập dịch chính là căn nguyên đẩy Mỹ và các nước châu Âu lâm vào hoàn cảnh như hiện tại.