Toàn cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 thế giới 24 giờ qua (23:00, ngày 19/04/2020)