3 kinh nghiệm khởi nghiệp thành công từ nhà sáng lập hãng máy tính Dell - Michael Dell.