Bắt đầu từ niềm đam mê phượt và trăn trở phải làm sao hỗ trợ cộng đồng phát triển bền vững, Huyền Phương cùng nhóm bạn đã khởi nghiệp thành công với dự án du lịch thiện nguyện.