Hợp tác xã (HTX) Lò Duyên ở xã Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La), là cơ sở chuyên sản xuất cung ứng các sản phẩm rau, củ, quả an toàn. Năm 2017, HTX thu hoạch trên 100 tấn bí đao, 70 tấn bắp cải, 40 tấn bí đỏ và trên 30 tấn các loại rau quả khác, tổng thu nhập hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động địa phương.