Hãng Grab đã giới thiệu dịch vụ giao hàng thực phẩm thông qua nền tảng GrabFood tại Việt Nam sau khi thành công tại Indonesia và Thái Lan. Sau GrabFood, Grab dự kiến giới thiệu GrabPay vào tháng 9 tới.