Khi dư luận rộ lên mối nghithực phẩm “bẩn” trộn chất độc hại để tăng lợi nhuận, câu chuyện về một doanh nhân trẻ ngành nông nghiệp Huỳnh Thế Vinh kiên quyết theo đuổi sứ mệnh Gạo an toàn, trở nên ý nghĩa.