Có rất nhiều thành tích "đầu tiên" và "kỷ lục" trong bảng xếp hạng tỉ phú của Forbes năm nay.