Đam mê là động lực vô cùng quan trọng giúp mỗi người đứng dậy sau vấp ngã và vươn tới khát vọng vĩ đại.