Được làm việc tại Google đúng như mơ ước, Reene Wang vẫn sẵn sàng xin nghỉ ngay lập tức để mở startup khi nhìn thấy cơ hội mới.