Vũ khí bí mật giúp 'soái ca khởi nghiệp' Đăng Khoa thành công chính là học hỏi kiến thức và chọn đúng cộng sự.