Đại diện trang thương mại điện tử Lazada vừa xác nhận thông tin sẽ chuyển các nhân viên văn phòng phụ trách mảng thương mại và công nghệ ở Hà Nội vào TP.HCM làm việc.