Hầu hết các thương hiệu điện tử lớn đều đổ xô vào phân khúc thị trường cao cấp. Nhưng Asanzo Việt Nam, lại chọn hướng đi ngược lại, tập trung phát triển sản phẩm phục vụ thị trường bình dân.