Sinh ra ở một trong những làng nghề bánh đa nem nổi tiếng ở miền Bắc, nên dù bôn ba làm kinh tế ở ngoài nhiều năm trời, anh Nguyễn Văn Định vẫn thấy hướng phát triển làng nghề là khả quan nhất.