Nhiều loại mặt hàng được bán tại hệ thống siêu thị Co.oopmart được giảm giá trung bình từ 25 - 46%.