Hành trình khởi nghiệp Thứ bảy, 28/4/2018 | 00:00 GMT+7 Người xây dựng đế chế phát video trực tuyến Netflix Email Reed Hastings và đồng sự gầy dựng nền tảng phát video trực tuyến, thay đổi cách người dùng khắp thế giới thưởng thức các chương trình giải trí.