Thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2017 đã ghi nhận những nỗ lực vượt bậc. Đặc biệt, với Prudential Việt Nam, ngoài việc dẫn đầu thị trường về tổng đầu tư năm 2017 thì công ty bảo hiểm nhân thọ này còn “ghi điểm” ở việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa tiện ích từ môi trường công nghệ số và tái đầu tư trở lại nền kinh tế.