Nếu không linh hoạt thì Vinasun đã phá sản do không theo kịp taxi công nghệ về điều kiện kinh doanh, thuế, bảo hiểm,... Đây là khẳng định của ông Tạ Long Hỷ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun), tại đại hội cổ đông thường niên vừa tổ chức.