Reid Hoffman sáng lập mạng xã hội nghề nghiệp lớn nhất thế giới - LinkedInlà và là nhà đầu tư của những dự án nổi tiếng thế giới như Facebook, PayPay, Airbnb…