Hậu duệ của dòng họ sản xuất giày nổi tiếng Clark quyết định "ra riêng", tự làm nên thương hiệu giày của mình nhắm đến tầng lớp trung lưu và thượng lưu.