Nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus vừa công bố hãng sẽ phát triển các khoang ngủ cho hành khách.