Nhờ nắm vững kỹ thuật và được đầu tư bài bản nên đàn gà hàng vạn con của ông Triệu Văn Tấn (SN 1960, xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) luôn phát triển tốt và cho hiệu quả kinh tế cao, nhờ đó mà mỗi năm gia đình ông lãi nửa tỷ đồng.