Nhiều diễn giả khác đã cùng chia sẻ mối quan tâm như giáo sư, xoay quanh câu chuyện các dự án khởi nghiệp trong ngành nông nghiệp đang thiếu tính sáng tạo và sự độc đáo.