Bắt đầu manh nha từ năm 1998 nhưng bức tranh thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam chỉ mới thực sự rõ nét từ vài năm trở lại đây nhờ những doanh nghiệp TMĐT lớn có khả năng khai phá và định hướng thị trường. Trong đó, phải kế đến vai trò của “anh cả” Lazada.