Ngân hàng này thừa nhận vốn huy động và giá cổ phiếu thời gian đầu giảm nhẹ nhưng nay đã dần ổn định.