Sau chứng khoán, tài chính, ngân hàng, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - Tổng giám đốc Công ty TNHH Jio Health - đang định vị mình ở 2 lĩnh vực kinh doanh mới là chăm sức khoẻ và thể thao.