Ngày 12-4, trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 28- VIETNAM EXPO đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội, Ban tổ chức hội chợ đã tổ chức Hội thảo "Đi tìm phương pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ phù hợp với bối cảnh cạnh tranh thực tế”.