Với doanh nhân Nguyễn Thị Bính - Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Nguyễn Bính, thì điều khiến bà cảm thấy hài lòng nhất, đó là đã nối nghiệp ông cha và làm thăng hoa ngành nghề đã bao đời giúp người dân quê bà vượt qua nghèo đói: Nghề làm bún tươi.