Nắm bắt được nhu cầu thưởng thức thực phẩm và đồ uống sạch, khi tầng lớp trung lưu tại Việt Nam ngày càng đông, nhận thấy đây là cơ hội tốt để kinh doanh, chị Hoàng Thị Hiền quyết định từ bỏ sự nghiệp để bán trà sữa.