Amazon đã làm ngành sách toàn cầu đảo lộn như thế nào và cái kết bất ngờ dành cho sách in. Cuộc cách mạng số hóa thay đổi cách những cuốn sách được viết ra, xuất bản và bán vừa mới bắt đầu.