Sau khi thâu tóm Dầu Tường An (TAC) và Tcty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex), Tập đoàn KIDO (HoSE: KDC) đang đặt tham vọng thâu tóm tiếp Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè trong năm 2018.