Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) đưa hệ thống quản lý nông nghiệp công nghệ cao (Smart Agri) vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sẽ mở ra cơ hội đối với các doanh nghiệp gia công phần mềm, ứng dụng các công nghệ mới như Internet-of-Things, Cloud Computing…