PVI cho biết tổng chi trả thiệt hại về người cho cư dân theo hợp đồng không quá 200 triệu đồng do mức bảo hiểm Hùng Thanh mua quá thấp. Ông Vũ Văn Thắng – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI cho biết...